ČISTKY A ŠIKANA U HASIČOV ? Prečítaním pomôžete aspoň čiastočne zmierniť krivdu

21. októbra 2022, luna5, Nezaradené

Poznáte ten pocit, keď idete do práce so stiahnutým žalúdkom ? Keď robíte všetko, ako sa od vás očakáva a napriek tomu vás vo vnútri nahlodáva istota , že váš nadriadený po vás ide? So šikanou na pracovisku sa denne či už v jemnejšej alebo tvrdšej forme stretol takmer každý z nás. Dotýka sa hlavne slabších, submisívnych jedincov, ale obeťou môže byť aj taký ostrieľaný tvrdý chlap ako Jaroslav Kapusniak. Ten bol profesionálnym hasičom 25 rokov. Pre svoju prácu doslova žil. Zastával viaceré pozície , od roku 2011 šéfoval Krajskému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru v Žiline: Nikdy nemal problémy. Problém tohto hasiča sa začal pred dvomi rokmi a volá sa Pavol Mikulášek. Prezident Hasičského a záchranného zboru . Stal sa jeho šéfom a z funkcie ho odvolal. Výpoveď dostali aj ďalší Kapusniakovi kolegovia, ale tí prijali preradenie na iný post a už sa nechcú vracať do minulosti. Každý z nich je rád, že má prácu. Ako šikana podľa Kapusniaka prebiehala? „Nedával mi žiadnu spätnú väzbu, nepovedal, s čím je nespokojný.Komunikoval so mnou posmešne. Bez jeho súhlasu som nemohol vykonať výjazd ,hoci podľa môjho úsudku to bolo potrebné. Musel som čakať na odpoveď, no telefón mi nedvíhal a na správy neodpovedal.“ Dospelo to až do štádia, že Kapusniak mal obavy svojmu šéfovi vôbec telefonovať. Dokonca nešiel ani na pohreb blízkej osoby, aby mu nemusel volať a počúvať jeho ironické poznámky. Zdá sa, že Mikulášek si hľadal zámienky na „zásah“ proti podriadenému. Príklady: vykonštruovaný prípad s majákom ,ktorý vraj neoprávnene použil. Šéf ho obvinil, že na základe anonymu mal ísť v Terchovej autom so zapnutými majákmi a ohroziť niekoho v protismere. „V uvedenom čase som sa tam však ani nenachádzal. Bol som v Oravskej Porube“ argumentuje Kapusniak. Šetrenie ukázalo ,že šéf pochybil. Aj rozkladová komisia ministerstva vnútra v tej veci s Mikuláškom nesúhlasila,“ vraví Kapusniak a k dispozícii má dokument, ktorý to potvrdzuje. Komisia sa postavila na stranu Kapusniaka , no odvtedy už mohol o odmene len snívať. Potom prišiel finančný audit, ktorý sa vraj zámerne konal iba v Žilinskom kraji. Prezident mu vytkol, že v Bytči došlo k fakturácii opravy, ktorá v servise ešte nebola vykonaná. „Ako riaditeľ som však iba podpísal požiadavku na objednávku. Prevzal to zodpovedný príslušník, ktorý robí tieto činnosti, a dal to na centrum podpory ministerstva vnútra. Vytýka mi teda vec, ktorú som neovplyvnil. Okrem toho nevznikla žiadna škoda, tá sa rovnala nule.“

Pomoc s vyriešením šikany hľadal u ministra vnútra Romana Mikulca , s ktorým sa v januári osobne stretol. Z blata do kaluže … Ten sa vraj tváril chápavo, no odporučil mu, aby si to vykomunikoval s nadriadeným. Kapusniakov bývalý kolega Dušan Bakoš, ktorý je okresným riaditeľom hasičského zboru v Dolnom Kubíne, na otázku, čo si o šikane myslí, odpovedal, že sám nechápe stanovisko Mikuláška, lebo s takým poctivým hasičom ako bol Kapusniak, sa on ešte nestretol. Na ďalšie otázky z obavy o prácu už radšej neodpovedal. Manželka pána Kapusniaka chápe bývalých kolegov, veď doba je ťažká , mnohí sa snažia prežiť, a tak musia ísť súčasnému vedeniu ako sa vraví , po ruke. Čo sa týka manželovho bývalého šéfa, myslí si, že ho ten možno bral ako konkurenciu.“ Je to zlý človek, pomstychtivý a zákerný, možno svojím spôsobom zakomplexovaný , vyjadrila sa. „Mikulec mu nepomohol, tak som sa naivne v dobrej viere obrátila na prezidentku republiky , no z prezidentskej kancelárie sme dostali „radu“, že šikanu môžeme riešiť súdnou cestou alebo na ňu upozorniť vedúcich pracovníkov. To by ale manžel musel upozorniť svojho vedúceho, ktorý ho šikanoval.“

Všetko vyvrcholilo vo februári. Vtedy sa začalo konanie o odvolaní Jaroslava Kapusniaka z funkcie. Silou mocou sa hľadali dôvody. Nadriadený mu začal vyčítať nedostatočnú odbornú spôsobilosť. Toto však neobstálo, kvalifikácia Kapusniaka je dostatočná , napokon, rovnakú má aj Mikulášek. Pán Kapusniak vyštudoval Vysokú školu báňsku – Technickú univerzitu v Ostrave. Špecializoval sa na priemyslovú bezpečnosť a ochranu, z čoho má doktorát. „V marci som videl, že môj boj nemá zmysel , tak som sám dal výpoveď. Bolo mi síce navrhnuté, že môžem nastúpiť na voľné miesto v nižšej pozícii, ale musel by som ísť do Nitry či Bratislavy. Nechcel som odísť od domova a rodiny,“ poznamenal. Celé to vníma ako veľkú krivdu. Prácu hasiča bral ako poslanie a mal ju rád. Rád by sa k nej opäť vrátil , no pod súčasným vedením to nie je možné. Jaroslav Kapusniak bol z funkcie odvolaný podľa zákona o Hasičskom a záchrannom zbore rozhodnutím ministra vnútra na návrh prezidenta Hasičského a záchranného zboru . Podľa ustanovenia zákona môže byť hasič vymenovaný do funkcie nadriadeného byť z tejto funkcie odvolaný aj bez uvedenia dôvodu.